Juridische kennisgeving / Disclaimer

Nederlandstalig publiek: Voor uw gemak vindt u een vertaling van de tekst na de Duitse tekst (“Impressum”). Wij wijzen u er echter op dat het Duitse “Impressum” het wettelijk bindende is.

Adres.

Vestigingsadres:

Perusastraße 7, 80333 München

Telefoon:

+49 89 45 23 1093

Contact.

Informatie volgens § 5 TMG:

e-bot7 GmbH

Amtsgericht München, Registratienummer:

HRB 227369

BTW-nummer volgens §27 a UStG:

DE307621618

Verantwoordelijke voor de journalistieke aanbiedingen volgens § 55 RStV:

Xaver Lehmann

Bedrijfsleiders:

Fabian Beringer, Xaver Lehmann

Aansprakelijkheidsbeperking

Beperking van aansprakelijkheid De uitgever is verantwoordelijk voor deze informatie. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid kan echter geen garantie worden gegeven. Om deze reden wordt elke aansprakelijkheid voor eventuele schade in verband met het gebruik van het informatieaanbod uitgesloten. Het enkele gebruik van deze website brengt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de uitgever/uitgeefster tot stand.

Auteursrecht

De door de site-exploitanten op deze pagina’s gemaakte inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het kopiëren, verwerken, verspreiden en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder inhoud van derden is als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een schending van het auteursrecht, dan vragen wij om een overeenkomstige aantekening. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die in het bijzonder op uzelf betrekking hebben. Bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw e-mail en uw persoonlijk gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke gem. Art. 4 para. 7 EU-verordening gegevensbescherming (DS-GMO) is e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München, info (at) e-bot7.com, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Fabian Beringer, Xaver Lehmann (zie onze Imprint).

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en de in de vrije tekstvelden ingevulde gegevens) opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De gegevens die wij in dit specifieke geval moeten gebruiken, worden ofwel gewist, nadat de gegevens niet langer nodig zijn, ofwel het gebruik ervan wordt beperkt indien een wettelijke bewaartermijn vereist is.

(4) Indien wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken of indien wij naar aanbiedingen van gecontracteerde dienstverleners verwijzen, zullen wij u hierna uitvoerig over de betreffende bewerkingen informeren. Daarbij geven wij ook de criteria voor de opslagduur aan.

Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

– het recht op informatie,
– het recht op correctie of verwijdering,
– het recht op beperking van de verwerking,
– het recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens,
– het recht op gegevensoverdracht.

(2) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonlijke gegevens bij bezoek aan onze website

(1) Voor het informatieve gebruik van de website, wat betekent dat u zich niet registreert of ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen laten zien en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DS-GMO):

– IP-adres
– datum en tijd van de aanvraag
– tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
– inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
– toegangsstatus / HTTP-statuscode
– elk volume van overgedragen gegevens
– Website waar het verzoek vandaan komt
– browser
– besturingssysteem en de oppervlakte ervan
– taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de eerder genoemde gegevens worden er tijdens het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt. Bepaalde informatie stroomt via de plaats waar de cookies worden geplaatst (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen op uw computer. Ze worden gebruikt om het internet gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie in het volgende zal worden uitgewerkt:

– Voorbijgaande cookies (naar b)
– Persistente cookies (naar c).

b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name de sessiecookies. Daarin wordt een zogenaamde “sessie-ID” opgeslagen, waarmee aan meerdere verzoeken van uw browser een gemeenschappelijke sessie kan worden toegewezen. Hierdoor kunnen wij uw computer herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessie-cookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde duur, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies altijd verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren.

(2) Het in het kader van Google Analytics door Google doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door gebruik te maken van de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link. in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()”. Als gevolg hiervan worden IP-adressen verkort verwerkt, een persoonsgebondenheid kan worden uitgesloten. Voor zover aan de over u verzamelde gegevens een persoonsgerelateerde referentie wordt toegekend, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DS-GMO.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/en.html, Privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en het Privacybeleid: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Informatie over de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Albacross
Wij verkrijgen uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Informatie die wordt verzameld uit cookies die op uw apparaat zijn geplaatst en die als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt, worden verwerkt door Albacross, een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van leadidentificatie en advertentietargeting met kantoren in Stockholm en Krakau. Zie hieronder voor de volledige contactgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is dat het Albacross in staat stelt om een aan ons en onze website verleende dienst (bijv. “Lead Generation” dienst) te verbeteren, door gegevens toe te voegen aan hun database over bedrijven.

De gegevens die Albacross hiervoor verzamelt en gebruikt zijn informatie over het IP-adres van waaruit u onze website heeft bezocht, en technische informatie die Albacross in staat stelt om verschillende bezoekers van hetzelfde IP-adres uit elkaar te houden. Albacross bewaart het domein uit de formulierinvoer om het IP-adres te kunnen relateren aan uw werkgever.

Voor de volledige informatie over onze verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Albacross (https://albacross.com/privacy-policy/).

U kunt te allen tijde uw toestemming voor deze verwerking intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen, of door rechtstreeks contact met Albacross op te nemen.

Albacross Nordic AB
Bedrijfsreg. nr. 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Zweden
albacross.com – contact@albacross.com

Opmerking over externe links

e-bot7 GmbH als aanbieder van inhoud volgens § 7 lid. 1 Telemediawet voor zijn “eigen inhoud”, die op www.e-bot7.de gebruiksklaar wordt gehouden, volgens de algemene wetten. Inhoud van kruisverwijzingen (“links”) die door andere partijen wordt aangeboden, moet worden onderscheiden van onze eigen inhoud. Via deze links stelt e-bot7 GmbH “vreemde inhoud” voor gebruik beschikbaar, die dienovereenkomstig door een URL ongelijk aan e-bot7.de gemarkeerd is. Deze vreemde inhoud werd bij de eerste linkplaatsing gecontroleerd om een eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid te bepalen. Het is echter mogelijk dat de inhoud later door de aanbieder werd gewijzigd. De e-bot7 GmbH controleert niet voortdurend de inhoud die een aansprakelijkheidsverplichting zou kunnen doen ontstaan. Mocht u van mening zijn dat gelinkte externe pagina’s in strijd zijn met de wet of anderszins een ongepaste inhoud hebben, laat het ons dan weten. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

Overige

Wij wijzen erop dat bij de overdracht van gegevens via internet (bijv. via e-mailcommunicatie) geen veilige overdracht is gegarandeerd. Gevoelige gegevens mogen daarom in het geheel niet of alleen via een beveiligde verbinding (SSL) worden overgedragen.

WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, SAP, Zendesk en Salesforce evenals hun respectievelijke logo’s zijn geregistreerde handelsmerken en niet gelieerd aan e-bot7 GmbH.

Credits

Wereldbol op Homepage: Credits gaan naar Jack Cai, gelicenseerd door Creative Commons Naamsvermelding Geen Afgeleide Producten
GDPR-beeld Homepage: Credits gaan naar http://www.netadminsystems.com/

 

Impressum / Datenschutz

Adresse.

Geschäftsadresse:
Perusastraße 7, 80333 München

Telefon:
+49 89 45 23 1093

Kontakt.

Angaben gemäß § 5 TMG:
e-bot7 GmbH

Amtsgericht München, Registernummer:
HRB 227369

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a UStG:
DE307621618

Verantwortlicher für die journalistisch-redaktionell gestalteten Angebote gem. § 55 RStV:
Xaver Lehmann

Geschäftsführer:
Fabian Beringer, Xaver Lehmann

Haftungsbeschränkung

Verantwortlich für dieses Informationsangebot ist der Herausgeber. Die Informationen auf dieser Website wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann gleichwohl keine Gewähr übernommen werden. Aus diesem Grund ist jegliche Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Informationsangebots ausgeschlossen. Durch die bloße Nutzung dieser Website kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen Nutzer und Anbieter/Herausgeber zustande.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz

Information über die Erhebung personenbezogener Daten

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Websi­te. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München, info(at)e-bot7.com, vertreten durch die Geschäftsführer Fabian Beringer, Xaver Lehmann (siehe unser Impressum).

(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitge­teilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Name sowie die in den Freitextfeldern von Ihnen eingegebenen Daten) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Spei­cherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungs­pflichten bestehen.

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vor­gänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

Ihre Rechte

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

– Recht auf Auskunft,
– Recht auf Berichtigung oder Löschung,
– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
– Recht auf Datenübertragbarkeit.

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns ander­weitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

– IP-Adresse
– Datum und Uhrzeit der Anfrage
– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
– jeweils übertragene Datenmenge
– Website, von der die Anforderung kommt
– Browser
– Betriebssystem und dessen Oberfläche
– Sprache und Version der Browsersoftware.

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

(3) Einsatz von Cookies:

a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:

– Transiente Cookies (dazu b)
– Persistente Cookies (dazu c).

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.

c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die An­nahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.

Einsatz von Google Analytics

(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.

(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Einsatz von Albacross
(1) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Wir nutzen auf unseren Webseiten Technologie der Firma Albacross Nordic AB („Albacross“), Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm, Sweden. Albacross ermöglicht durch die Erhebung von Nutzerdaten die Identifizierung von Firmen, die unsere Webseite besuchen.
Albacross identifiziert Benutzer durch Setzen und Auslesen von Cookies, über IP-Adressen und den Abgleich mit anderweitig gewonnen Daten.
Weitere detaillierte Informationen über die Verarbeitung durch Albacross und den Inhalt der personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Albacross (https://albacross.com/privacy-policy/).

(2) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

(3) Zweck der Datenverarbeitung
Albacross nutzt die übertragenen Informationen in unserem Auftrag. Die von Albacross angereicherten Informationen nutzen wir zur Leadgewinnung, zu Marketing-, Marktforschungs- und Optimierungszwecken unseres Angebots. Wir nutzen die Informationen, um unsere Inhalte dem Nutzerverhalten anzupassen und um zu analysieren, welche Inhalte für unsere Nutzer besonders relevant sind.

(4) Dauer der Speicherung
Albacross speichert personenbezogene Daten über Cookies vierundzwanzig (24) Monate. Wenn Informationen über Ihre IP-Adresse erfasst werden, werden sie von Albacross gelesen. Die IP-Adresse wird mit der Unternehmensdatenbank von Albacross abgeglichen. Falls keine Übereinstimmung gefunden wurde, wird die Information über Ihre IP-Adresse sofort gelöscht. Daher werden nur IP-Adressen eingetragener Unternehmen von Albacross gespeichert. Wenn Sie ein Einzelunternehmen sind, handelt es sich bei der IP-Adresse um personenbezogene Daten, die für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten gespeichert werden. Die Informationen über die Unternehmen stehen uns für die Dauer von vier Wochen zur Verfügung.

(5) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.
Sie können Ihre Zustimmung zu dieser Verarbeitung jederzeit widerrufen. Dazu können Sie sich jederzeit ohne Angabe von Gründen an den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder direkt an Albacross wenden: Albacross Nordic AB, Companyreg. no 556942-7338, Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm, Sweden. www.albacross.com – contact@albacross.com.

Hinweis zu externen Links

e-bot7 GmbH ist als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für die „eigenen Inhalte“, die auf www.e-bot7.de zur Nutzung bereitgehalten werden, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise („Links“) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den Querverweis hält e-bot7 GmbH insofern „fremde Inhalte“ zur Nutzung bereit, die durch die in der Browser-Zeile durch ein URL ungleich e-bot.de entsprechend gekennzeichnet sind. Diese fremden Inhalte wurden bei der erstmaligen Link-Setzung daraufhin überprüft, ob durch sie eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Inhalte im Nachhinein von den jeweiligen Anbietern verändert werden. Die e-bot7 GmbH überprüft die Inhalte, auf die sie in ihrem Angebot verweist, nicht ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Sollten Sie der Ansicht sein, dass die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst unangemessene Inhalte haben, so teilen Sie uns dies bitte mit. Verwenden Sie dazu die im Impressum angegebenen Kontaktdaten.

Sonstiges

Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) keine sichere Übertragung gewährleistet ist. Empfindliche Daten sollten daher entweder gar nicht oder nur über eine sichere Verbindung (SSL) übertragen werden.

WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, SAP, Zendesk und Salesforce sowie deren Logos sind eingetragene Marken und sind nicht mit der e-bot7 GmbH verbunden.

Credits

Weltkugel auf Homepage: Credits go to Jack Cai, licensed by Creative Commons Attribution No Derivatives

GDPR Bild auf Homepage: Credits go to http://www.netadminsystems.com/

en iyi forex şirketleri en iyi forex şirketleri kamagra jel